arom

Rad u radionici – Habasit

Extrabelt radionica – materijal Habasit

MAŠINA ZA UZDUŽNO SEČENJE KAIŠEVA

NOVO U RADIONICI – Mašina za uzdužno sečenje kaiševa

HABASIT presa

HABASIT – nova presa

IZRADA PERFORIRANOG KAIŠA

Vakuum kaiševi od poliesterskog materijala W8 Habasit, za uvodne table na offset štampi.

Urađeni u radionici po zahtevu kupca. Ovakve kaiševe radimo i u pogonu kupca .

CITY EXPRESS Novi Sad

Montaža trake na transporteru u firmi City Express u Novom Sadu.

PALLADIO EAST VRŠAC

Izlazak na teren i lepljenje PVC trake NAB-11EEDV Habasit , metodom tople vulkanizacije u firmi Palladio East u Vršcu.

RAD NA LICU MESTA

Montaža na licu mesta, spajanje kaiševa

Galeb Metal Pack

Rad u pogonu firme Galeb Metal Pack. Montirana je PVC traka NAB-11EEDV debljine 2,6 milimetara.