arom

Habasit

Vaša kompanija zaslužuje najbolja rešenja u pogledu transportnih i prenosnih elemenata. Habasit je broj jedan u industriji transportnih traka. Tokom decenija liderstva na tržištu razvili su širok spektar vrhunskih proizvoda i usluga, kao i veliku bazu znanja i iskustva. Pristup potpuno usmeren na korisnike zahvaljujući visokokvalitetnim sistemima prenosa snage i transportnih rešenja za svaku primenu. Sa prisustvom u više od 70 zemalja širom sveta, Habasit je vaš partner na duži rok.