arom

Izrada kaiševa W-8 Habasit Flexprof 8×30 i spajanje u presi PM-1359/160A