arom

Izrada trake NSL-ELBV Habasit sa spojnicom G003-SS