arom

Varijatorsko remenje

Varijatorsko remenje se koristi na mestima gde je veliki prenos snage i gde prenosi variraju.Varijatorski kaiš je menjač brzine sa širokim klinastim remenjem i sastavljenim remenicama koje za vreme rada mogu menjati dodirni prečnik rastavljanjem ili približavanjem svojih polovina.

 

Otporni su na temperature, masti, ulja i poseduju osobinu antistatičnosti. Najčešće se koristi u poljoprivrednoj industriji. Nalazi se kod izduvnih ventilatora, bubnja, i kod pogona točkova, gde je potreban kontinualan prenos snage. Poseduju specijalna vlakna za prenos energije.

 

Proizvodi se u nekoliko širina (od 17mm do 70mm) i visina( od 6mm do 20mm).