arom

Spajanje kaiševa XVT-2237 i S-390H Habasit u presi 1009/160A ( Termofix)